Category Archives: Blockchain & AI

Blockchain & AI – Chuyên mục tin tức mới nhất về công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo, nơi Trao Ý Tưởng sẽ cập nhật thường xuyên về những thông tin xung quanh thế giới Blockchain & AI. Qua nền tảng Blockchain xây dựng nên đồng tiền kỹ thuật số, áp dụng vào đời sống hằng ngày.